Změna systému v práci s volejbalovou mládeží!!!

Zcela kriticky musíme konstatovat, že v posledních letech v Turnově nebyl žádný pořádně fungující systém práce s volejbalovou mládeží – nefungovaly systematické a cílené nábory dětí, nebyla kontinuální generační návaznost, rezervy byly i v aplikaci moderní metodiky a zapojení mládeže do volejbalových soutěží. Jediným stálým zdrojem přísunu nevelkého množství mladých hráčů a hráček byl volno-časový kroužek Žluté ponorky, za což středisku volného času děkujeme!

Nechceme ale spoléhat na to, co za nás udělají jiní, proto bereme celou věc do vlastních rukou a přebíráme za vše plnou zodpovědnost, ukončujeme dosavadní podobu spolupráce se Žlutou ponorkou a zavádíme nový projekt práce s volejbalovou mládeží.

Na přiložených obrázcích najdete více info.

Rádi bychom od příští sezóny začali hrát co nejvíce soutěží, proto prosím všechny hráče a hráčky, kteří uvažují se věnovat volejbalu ve volejbalovém oddíle TJ Turnov, aby mi tuto skutečnost co nejdříve sdělili, abychom mohli přihlásit soutěže na další sezónu.

Veškeré vaše případné dotazy rád zodpovím na telefonu 777 165 459 nebo e-mailu pavka.staroch@seznam.cz.

Děkuji a moc se těšíme na další volejbalovou spolupráci.

Pavel Starý (trenér mládeže a garant projektu)