Členské příspěvky (2021 – 2022)

Dospělí

 • 2000,- Kč – aktivní člen i hostující hráč, který hraje soutěže a trénuje
 • 1000,- Kč – aktivní člen, který nehraje organizované soutěže (Pozdní sběr apod.)
 • 200,- Kč – náš člen hostující celou sezónu v jiném oddíle
 • 200,- Kč – pasivní člen, který chce i nadále zůstat členem oddílu
 • 0,- Kč – čestný člen, výbor oddílu, aktivní trenéři

 

Mládež

 • 3000,- Kč – aktivní člen mládeže
 • 2500,- Kč – člen mladší přípravky a člen, který má v oddíle sourozence

 

Pravidla uhrazení příspěvků

 • Příspěvky se hradí na každou sezónu, tj. aktuálně od července 2021 do června 2022.
 • Dospělí členové jsou povinni uhradit příspěvky v plné výši nejdéle v průběhu září 2021, což je jedna ze 3 podmínek zapsání na soupisku (dále je potřeba dodat lékařskou prohlídku na celou následující sezónu a zaplatit licenční poplatek).
 • Mládež může uhradit celou částku do konce září 2021, nebo do tohoto termínu jen polovinu a zbytek do konce ledna 2022.
 • Neuhrazení členských příspěvků do konce sezóny může být důvodem vyloučení z oddílu. Platba příspěvků probíhá pouze převodem na účet oddílu:

                 10006-25835581/0100, v. s. 40 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno člena)

 

Potvrzení pro pojišťovnu

 • Pokud vyžadujete potvrzení, abyste získali příspěvek od VZP, tak musíte před platbou informovat Pavla Starého, který vám předem vystaví fakturu. Po uhrazení faktury se dostavíte na VZP s touto fakturou a výpisem z účtu potvzujícím tuto platbu.