Založení Trenérské rady volejbalového oddílu TJ Turnov

V rámci probíhajících změn v práci s turnovskou volejbalovou mládeží náš oddíl založil trenérskou radu.

Trenérská rada (dále jen TR) je odborný orgán volejbalového oddílu TJ Turnov, který má za úkol v oddíle zajistit hlavně kvalitní, systematickou a kontinuální práci s veškerou volejbalovou mládeží a současně její provázanost s dospělými družstvy. Volejbalovou mládeží rozumíme všechny členy TJ Turnov od těch nejmenších, kteří se věnují barevnému minivolejbalu, až po ty nejstarší hráče a hráčky, kteří hrají juniorské soutěže.

 

Hlavní cíle TR jsou:

1)    Vzájemná komunikace jednotlivých trenérů s cílem dosáhnout kvalitního a fungujícího systému práce s mládežnickými a návazně dospělými družstvy volejbalového oddílu TJ Turnov. Výsledkem bude obnovení generačně vyrovnané členské základny s vlastním zdrojem kvalitně trénované mládeže pro dobrý a perspektivní základ dospělých družstev.

 

2)    Garantovat aplikovanou volejbalovou metodiku a stanovit požadavky zvládnutých pohybových dovedností pro jednotlivé věkové kategorie. Propagovat zejména mezi mládeží základní principy zdravého životního stylu a péče o dobrý zdravotní stav. Upozornit mladé hráčky a hráče na možné zdravotní komplikace a doporučit jim konkrétní odbornou pomoc.

 

3)    Podporovat další vzdělávání trenérů a zároveň schvalovat kompetentnost nových kandidátů na trenéry ve volejbalovém oddíle TJ Turnov.

 

4)    Neustále pracovat na získávání dalších finančních prostředků, které by umožnily neustále zkvalitňovat materiální zajištění (míče, tréninkové pomůcky, oblečení apod.) a zároveň by umožnily ještě navýšit motivační systém finančních odměn nejen pro trenéry, ale pro všechny, kteří se aktivně podílí na práci ve volejbalovém oddíle s možnou perspektivou úplné profesionalizace.

 

5)    Neustále pracovat na rozšiřování mládežnické členské základny – každoročně pořádat nábory nových dětí do volejbalové přípravky, aktivně se snažit vyhledávat somaticky vhodné typy a rekrutovat je do řad členů oddílu, doplňovat již fungující družstva novými hráči z regionálně dostupných oddílů (hostování, přestupy).

 

6)    Dlouhodobě pracovat na vybudování a udržení týmů ve všech mládežnických kategoriích (přípravka, mladší žáci a žákyně, starší žáci a žákyně, kadeti a kadetky, junioři a juniorky) a hrát s nimi pravidelně soutěže Českého volejbalového svazu s cílem vychovávat si vlastní odchovance pro soutěže dospělých.

 

7)    Spolupracovat a být soustavně v kontaktu s turnovskými a regionálními školami, zejména učiteli tělesné výchovy, propagovat volejbal, resp. barevný minivolejbal a zvyšovat tím prestiž volejbalového sportu mezi mladými lidmi.

 

8)    Pracovat na maximální propagaci našeho oddílu – Facebook, webové stránky, vývěska, regionální tisk, pořádání turnajů pro veřejnost apod.

 

9)    Udržovat v perfektním stavu evidenci všech členů volejbalového oddílu, jejich registračních průkazů a zároveň činit rozhodnutí v otázkách přestupů a hostování.

 

10) Maximálně pracovat na vylepšení pocitu sounáležitosti a příslušnosti k volejbalovému oddílu (aktivnější účast na oddílových akcích – vzájemná výpomoc na utkáních, brigádách, plesech, slavnostní oddílové ukončení sezóny = Šóňova  benefice apod.) a do všeho tohoto prostřednictvím vylepšené vzájemné komunikace zapojovat i rodiče.

 

První oficiální zasedání TR proběhlo 31. srpna. Šéftrenérem volejbalového oddílu TJ Turnov byl jmenován Pavel Starý (zároveň trenér mladších žákyň). Místošéftrenérem byl zvolen Luděk Maier (zároveň trenér kadetek a juniorek). Dalšími stálými členy TR jsou Jan Mlejnek (trenér kadetek a juniorek), Michal Folprecht (trenér starších žákyň), Pavel Mašek (trenér starších žákyň), Ota Procházka (trenér starších žáků), Adam Peklák (trenér starších žáků), Jiří Jansta (trenér starší přípravky), Jan Šimůnek (trenér A mužstva), Miloš Dolejší (trenér žen) a Jana Matějková (předsedkyně oddílu).