Výroční schůze volejbalového oddílu TJ Turnov

Vážení členové a přátelé volejbalového oddílu TJ Turnov,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na Výroční členskou schůzi, která se uskuteční v Sokolovně Turnov, v zasedací místnosti. Letošní schůze má obzvláštní význam, neboť jde o volební ročník, a tudíž je vaše účast velice důležitá.

Během schůze proběhne jak zhodnocení minulého roku, tak i plánování a volby pro nadcházející období. Vaše názory a hlasování jsou klíčové pro budoucí směřování našeho oddílu.

Pro všechny účastníky bude zajištěno občerstvení. Abychom mohli lépe plánovat a připravit se na váš příchod, velmi prosíme o potvrzení Vaší účasti co nejdříve! Potvrdit můžete skrze sociální sítě, kontaktováním členů volejbalového výboru nebo vedoucích družstev.

Těšíme se na setkání s Vámi a na konstruktivní diskuzi o budoucnosti našeho oddílu.

S úctou,

Výbor volejbalového oddílu TJ Turnov