Vítězství v Grantu Partners Market Turnov

Nabarvíme turnovský volejbal – projekt volejbalového oddílu TJ Turnov tento týden vyhrál grant společnosti Partners Market Turnov, kterou vede RNDr. Josef Uchytil, DiS. Cílem tohoto grantu je podpora neziskového sektoru v regionu Turnovska, konkrétně v oblasti práce s mládeží a dětmi. Organizátor soutěže se rozhodl věnovat vítězi obdivuhodných 30.000,- Kč.

O vítězství jsme soupeřili spolu s dalšími šesti projekty. Háček ale byl v tom, že o jediném absolutním vítězi rozhodla veřejnost svým internetovým hlasováním.

Zde jsou konečné výsledky:
1. místo – Nabarvíme turnovský volejbal (TJ Turnov – oddíl volejbalu) – 561 platných hlasů
2. místo – Podaná Ruka (Střední zdravotnická škola Turnov) – 460 platných hlasů
3. místo – Tour de Střížovice (1. Střížovická o.s.) – 209 platných hlasů
4. místo – Náruč Turnov (Centrum pro rodinu Náruč) – 95 platných hlasů
5. místo – Les či park, to je naše tělocvična (TJ Turnov – oddíl OOB) – 58 platných hlasů
6. místo – Mašovský Pizza Cup (Povyk o.s.) – 14 platných hlasů
7. místo – Dětský pohár Rohozec (ABT Česana Rohozec o.s.) – 3 platné hlasy

Toto cestou bychom rádi poděkovali nejen společnosti Partners Market Turnov za její dobročinnost, ale hlavně všem z vás, kteří jste nás podpořili a dali nám svůj hlas! Bez vás bychom to nedokázali!

Za získané finanční prostředky koupíme pomůcky, které použijeme v práci s naší volejbalovou mládeží.

Díky všem.

Pavel Starý – trenér mládeže TJ Turnov