Turnovské mixohraní 2021

Zveme Vás na tradiční turnaj smíšených družstev. Datum a čas konání akce: 17.7.2021 od 8:30, místo konání: Turnovské volejbalové kurty TJ Turnov ve Skálově ulici.

Registrace týmů na vlada.maruska@gmail.com