Přidělení Minigrantu Veolia 2015

Nadační fond Veolia každý rok vynakládá miliónové částky a podporuje volnočasové dobrovolnictví svých zaměstnanců. 

Touto cestou bychom Vás chtěli informovat, že volejbalový oddíl TJ Turnov se úspěšně ucházel o podporu v letošním ročníku Minigrantů Veolia 2015, a to prostřednictvím Petry Staré, která pracuje v turnovské pobočce firmy Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (člen skupiny Veolia Voda a koncernu Veolia Environnement) a která participuje v nově budovaném týmu mladších žákyň.

Projekt, který byl schválen, se jmenuje „Heč, dáme dobrou smeč.“ Za získané finanční prostředky (41.740,-Kč) budou pořízeny tréninkové pomůcky pro naši volejbalovou mládež. Nejzajímavější položkou je bezesporu smečovací trenažér CEBA od firmy Karovolley.

Zde se můžete podívat, jak vypadá starší verze tohoto trenažéru:
https://www.youtube.com/watch?v=jnuQCh2f2wk

Pevně věřím, že nově pořízené tréninkové pomůcky výrazným způsobem pomohou přispět k rozvoji turnovské volejbalové mládeže.

Touto cestou bychom chtěli Nadačnímu fondu Veolia jménem trenérů, ale hlavně dětí mnohokrát poděkovat.

Pavel Starý – trenér mládeže TJ Turnov