Pravidla pro používání haly TJ Turnov

Režim tréninků

Snahou je, aby vlastní trénink mohl proběhnout bez nesmyslných zásahů a v pohodě, pravidla budou sepsána, vyvěšena, desinfekce, ubrousky apod. připraveny.

 • Hala bude obsluhována přes recepci – SC je otevřeno v omezeném režimu, dozoři nebudou zapojeni, protože patří do věkově ohrožené skupiny.
 • Za každou skupinu odpovídá hlavní trenér v organizačním slova smyslu. Dojde pro klíče, zapíše se a pak všechny najednou pustí do haly, která bude v průběhu tréninku uzavřena. Po skončení obdobně.
 • Je potřeba zdůraznit celé tréninkové skupině (bude i v pokynech na dvěřích), že v žádném případě nesmí jít na trénink někdo se zvýšenou teplotou či jinými příznaky nemoci, zejména dýchacími. Není možné měřit každému teplotu, musíme tedy víc přenést zodpovědnost na každého a upozornit je na to.
 • Do haly nebudou vpouštěny cizí osoby, rodiče apod.
 • Šatny a sprchy budou uzavřeny.
 • U vstupu do haly budou pokyny, ubrousky a desinfekce na ruce a pomůcky, zároveň i specielní pytel na použité ubrousky.
 • K dispozici bude pouze WC u šaten, tam je nejslabší místo, samostatné hygienické pokyny.
 • Po skončení tréninku společný odchod a desinfekce použitých pomůcek.
 • Po skončení tréninku bude minimálně do příchodu další skupiny puštěno větrání v hale.
 • Hala bude důkladně uklízena ráno, školy samozřejmě nechodí.
 • Účastníci tréninku nemusí nosit roušky.
 
Na obrázku může být: text