Online výroční členská schůze – 16. 4. 2021

Vážení členové, čestní členové a přátelé turnovského volejbalového oddílu,

epidemie Covid-19 nám bohužel nedovoluje se setkávat. I v této nešťastné době jsme ale povinni dle stanov TJ uspořádat výroční členskou schůzi. Letošní setkání se uskuteční online formou na dálku v pátek 16. dubna od 18 hodin.

Od 17 hodin bude videokonference otevřena k přihlašování. Prosíme o včasné přihlášení a trpělivost, neboť každý účastník bude připojen jednotlivě a zároveň jeho účast bude zaznamenána do prezenční listiny.

Všichni členové a čestní členové nad 15 let mají právo hlasovat. Učastníky mladší 15 let či jejich zákonné zástupce žádáme, aby nehlasovali.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na: pavka.staroch@seznam.cz, 777 165 459

Za výbor volejbalového oddílu TJ Turnov zve Pavel Starý (předseda)

PDF s pozvánkou a dalšími informacemi