Nová kniha o historii oddílu

Vážení přátelé turnovského volejbalu,

v letošním roce slaví náš oddíl 70leté výročí od svého založení. Při této příležitosti jsme se rozhodli zpracovat celou dosavadní historii turnovského volejbalu. Výsledkem je obsáhlá kniha 70 LET TURNOVSKÉHO VOLEJBALU.

Kniha se věnuje historii mužského áčka, béčka a céčka, mapuje také celou historii žen. V pasáži o mládeži jsou vyzdviženy významné generace dorostenců a dorostenek, seznámíte se zde také se současnými tréninkovými skupinami. Mnoho zajímavostí se dozvíte i o historii místních sportovišť. To, co dělá turnovský oddíl jedinečným, je popsáno v kapitole Tradiční a mimořádné akce. V kapitole Osobnosti se seznámíte s vybranými významnými hráči, trenéry či funkcionáři. Toto a mnoho dalšího je popsáno na 464 stranách (rozměr strany je 220 x 310 mm, bude vytištěno na lesklém křídovém papíru 135 g, vše bude svázáno v pevné vazbě V8). Kniha bude obsahovat přes 1000 černobílých a barevných fotografií.

Kniha se bude tisknout na konci srpna a na počátku září. Slavnostní křest knihy proběhne v rámci oslavy 70. výročí, která se bude konat 26. 9. 2020 v prostorách KC Střelnice Turnov. Součástí křtu bude i předávání čestných členství. Tento program bude veřejně přístupný.

Rádi bychom i vám umožnili být součástí příběhu turnovského volejbalu. Dovolujeme si vás proto oslovit s žádostí o finanční dar, který by pomohl pokrýt náklady spojené s vytvořením a vydáním knihy v zasloužené kvalitě, rozsahu a dostupnosti. Nejvýznamnější dárci, kteří by přispěli do 20. 8. 2020, budou po dohodě uvedeni v knize v seznamu těch, kdo se na vydání knihy podíleli. V případě zájmu nás, prosím, co nejdříve kontaktujte. O tuto podporu bychom případně měli zájem i po 20. srpnu. Vaše jméno či logo by už nebylo vytištěno v knize, nicméně bude uvedeno na našich webových stránkách. Pokud by součet všech darů překročil celkové náklady spojené s vydáním této knihy, veškerý přebytek bude využit na podporu mládeže oddílu volejbalu TJ Turnov. V případě zájmu s vámi podepíšeme standardní darovací smlouvu.

Cena knihy pro naše členy a přátele turnovského volejbalu byla stanovena na 299 Kč. Pokud byste se ale rozhodli nám přispět větší částkou, budeme moc rádi. Knihu si můžete začít nyní objednávat na adrese: pavka.staroch@seznam.cz.

Obratem vám budou zaslány podklady k platbě.

S dalšími dotazy se neváhejte obrátit na garanty financování knihy:

Pavel Starý, 777 165 459, pavka.staroch@seznam.cz

Jan Blažek, 774 484 081, janek.blazek@gmail.com

Děkujeme všem za podporu našeho krásného sportu a naší snahy o zachování historie a hodnot turnovského volejbalu!

Pavel Starý (autor knihy)

Ukázka knihy