Období 1950 – 1959

 

1950

 

Samotný turnovský volejbalový oddíl má své počátky v roce 1950. V Turnově se volejbal hrál i dříve. Podle kroniky Sokolské jednoty Turnov se v rámci jednoty hrála tzv. podbíjená již v roce 1922. Samotný oddíl však v tehdejším Sokole založen nebyl, i když družstva mužů i žen hrála dobrý „volejbal“, o čemž svědčí četné ceny z let 1930 až 1938.

Zrod nynějšího oddílu se datuje do roku 1950. Svědkem tohoto začátku je turnovské koupaliště v Dolánkách, kde se scházela parta lidí, kteří zde trávili svůj volný čas a hráli „u jezu“ na provizorním travnatém hřišti volejbal. Byli to zaměstnanci tehdejšího n. p. KONOPA (nyní Juta Turnov) Milan Hrazdíra, Jindra Brož, Vláďa Neumann, Jindra Kesner, které doplnil JUDr. Jaroušek Kučera, Tonda Kozderka, Dr. Vlastík Drbohlav, Dušan Porcal a  Honza Valšík. Tito „hoši“, to bylo jádro, které založilo v tehdejší tělovýchovné jednotě závodu oddíl volejbalu, jehož prvním vedoucím byl Milan Hrazdíra.

První oficiální utkání těchto volejbalových mušketýrů bylo koncem srpna 1950 na turnaji v Sedmihorkách, kde na nynějším fotbalovém hřišti (na trávě) zvítězili  a na kolech si do Turnova odvezli svůj první pohár.

 Kronika 1950
 

1951

 V roce 1951 družstvo mužů Konopy Turnov hrálo premiérově první dlouhodobou soutěž (okresní přebor) a hned se stalo přeborníkem okresu. Muži vybudovali své vlastní volejbalové hřiště v zahradě podniku, což v Konopě zvýšilo všeobecný zájem o volejbal. Výsledkem bylo i založení prvního družtva žen. Mezi první hráčky oddílu patřily MUDr. Kučerová, Jana Hrazdírová, Eva Hrazdírová, Jarča Vejdovská-Brožová, Marie Štrynclová, Lída Drašarová-Studničková, Věra Bursová, Věra Novotná-Verichová, Marie Koželuhová. I ženám se podařilo v první sezóně získat okresní přebornický titul.  Kronika 1951
 

1952

 V roce 1952 získala družstva Konopy opět tituly přeborníků okresu v odbíjené. Muži byli první z 11 družstev, ženy ze 3 družstev. Oba týmy se následovně zúčastnily krajských přeborů. Ženy skončily 6. z 8 týmů. Muži se neprobojovali přes předkolo kvalifikace. V podzimní části sezóny se hráči a hráčky účastnili řady turnajů, což dále zvyšovalo jejich technickou vyspělost, která byla ještě rozvinuta během zimní přípravy vedené Vráťou Janatkou.  Kronika 1952
 

1953

V tomto roce oddíl začíná působit pod novým názvem JISKRA Turnov, zároveň se hráči a hráčky museli  přestěhovat na nové hřiště. Jejich novým domovem se stalo hřiště bývalých tenisových dvorců mezi mosty, dnes hřiště házené. Do soutěže o přebor kraje bylo jmenováno 10 nejlepších družstev v kraji. Této cti se premiérově dostalo týmu mužů i žen. Muži skončili na 8. místě. Výsledek žen není uveden.  Kronika 1953
 

1954

 Po poměrně promarněné zimní přípravě, kdy účast hráčů byla nevalná, vykročili muži vstříc další sezóně v krajském přeboru. V tom bohužel skončili na posledním místě a měli spadnout o soutěž níže. Díky reorganizaci soutěže a rozdělení kraje na dvě skupiny zůstali v přeboru kraje i pro následující sezónu.

Ženy skončily ve středu tabulky krajského přeboru. Podařilo se jim ale i zaznamenat dva větší úspěchy: vyhrát krajský přebor podniků Jiskra a získat 3. místo ve volejbalové Dřevěnici. Mezi hráčkami byly Kučerová, Hrazdírová, Bursová, Pecinová, Bernatová, Vodolenová, Brožová a Fořtová.

 Kronika 1954
 

1955

Družstvo mužů vstoupilo do nového roku s pevným programem, který si vytyčilo na výroční schůzi. V rámci tréninků byly nacvičována prostná na spartakiádu, byly plněny podmínky PPOV, aby alespoň 6 členů družstva získalo výkonnostní třídu nutnou pro krajský přebor. Kvalitnější příprava se projevila vítězstvím v jedné ze dvou skupin krajského přeboru a následným získáním celkového 3. místa v KP v závěrečném turnaji! Tento úspěch byl ještě vylepšen celkovým vítězstvím v krajském přeboru DSO Jiskra a nominací do celostátního Jiskra přeboru, ve kterém získali 4. místo z 8 týmů. Celek podal vrcholný výkon, ve kterém vynikl J. Kunetka, který přes onemocnění chřipkou byl „smečařsky nejlepší a v poli velmi obětavý“.

 Kronika 1955
 

1956

Tato sezóna byla zahájena velkou brigádou, kdy volejbalové kurty mezi mosty byly po zimě hokejovým oddílem přádány v dezolátním stavu. Celý areál byl zrekonstruován a u příležitosti otevření nového odbíjenkářského stadionu byl uspořádán 9. května velký turnaj mužů „O pohár vítězství“. Muži skončili na 7. – 9. místě.

Obě družstva mužů a žen pokračovala v krajských přeborech.

 Kronika 1956